2019 m. balandžio 27 d., šeštadienis

KUOSĖNŲ MIŠKE


Iš drono daryta Kuosėnų miško (2019 m. kovo 22 d.) fotonuotrauka.
Gaila labai apkarpyto dar nebrandaus pušinėlio.
Apie to apkarpymo pasekmes informuosiu vėliau.

2019.05.27 d. po ilgo delsimo padėtį patikrinęs Kupiškio regiono miško inspektorius V. V. lyg rado nupjautų pušų kelmų , bet nutarė, kad viskas tvarkoje.

2019.06.28 d. Miško inspektoriai iš Kauno rado, kad nukirstos 69 pušys.
Patikrinimo išvados: VMT 2019.07.08 konstatavo, kad pažeidžiant teisės aktų reikalavimus iškirsta 69 pušys su 73,48 m3 medienos. Dėl šių ir kitų neatitikimų teisės aktų reikalavimams bus pradėtas tarnybinis tyrimas. 

2019 m. kovo 3 d., sekmadienis

ATSISVEIKINOME SU ONA DANUTE TVISKUVIENE

.
Eidama 88 - tus gyvenimo metus 2019 m. vasario 17 d. mirė klasės draugė Ona - Danutė  Tviskuvienė - Stasevičiūtė.

Ona Danutė Stasevičiūtė gimė 1931 m. rugpjūčio 24 d. Naivių kaime Anėlės Kručaitės ir Kazimiero -Stasevičių šeimoje.
1939 – 1943 metais mokėsi Kuosėnų pradžios mokykloje.
1944 - 1949 metais Kupiškio vidurinėje mokykloje. Danutė buvo stropi mokinė, jai gerai sekėsi visi dėstomi dalykai. Buvo aktyvi sportininkė.
Onos Danutės Stasevičiūtės šeima į Sibirą buvo ištremta 1951 m. rudenį, Pradėjus mokslus priešpaskutinėje gimnazijos klasėje.
 Tremtyje, Tomsko srityje jų šeima išbuvo iki 1957 m. pavasario.
Tremtyje jos šeima išvargo penkerius su puse metų. Ten baigė miškų technikos pramonės mokyklos kursus ir tada dirbo miško priėmėja. 
Iš tremties šeima grįžo 1957 m. reabilituoti, todėl namus grąžino. 
Įsidarbinti tremtiniams tuomet buvo labai sunku. Iš pradžių dirbo Naivių durpyne eiline darbininke. Vėliau kolūkio pirmininkas pakvietė dirbti antrąja buhaltere. 
 Grįžusi iš tremties ji baigė suaugusiųjų darbo jaunimo vidurinę mokyklą ir bandė įstoti į Kauno politechnikos instituto maisto pramonės technologijų fakultetą. Stojamuosius egzaminus išlaikė, bet  mandatų komisija nepriėmė, nes buvo bloga charakteristika iš rajono.
  Klasės draugai ir pažįstami rašė daug laiškų į Sibirą, kuriuos ji išsaugojo ir parsivežė į Lietuvą.
Net aštuoneris metus Danutė dirbo geležinkelyje, pratęsdama savo tėčio Kazimiero, ilgamečio  geležinkelio meistro tarnybinę dinastiją. Kaip geležinkelietė,  kiekvienais metais Danutė leisdavosi į keliones.
Ona Danutė palaidota Skapiškio parapijos kapinėse, šalia savo vyro Antano.
Danutė turi sūnų Romualdą su žmona Daiva gyvenančius Naiviuose, anūkę Aistę –Vilniaus universiteto absolventę ir anūką Emilį.
Dukra Ilona su vyru Voldemaru yra  verslininkai, gyvena Druskininkuose ir turi dukrą Eglę - genetikos doktorantę Ciurike ir sūnų Igną Vilniaus universiteto absolventą.         
Kaimynai nuoširdžiai užjaučia dukrą Iloną, sūnų Romualdą, gimines ir artimuosius šią liūdną netekties valandą.

2018 m. sausio 28 d., sekmadienis

MIRĖ JANINA GRIGAITĖ

Eidama 82 metus Vilniuje mirė kuosėnietė Janina Grigaitė. Janina mokėsi Kuosėnų pradžios mokykloje, Skapiškio ir Kupiškio vidurinėse mokyklose. Vilniaus universitete baigė ekonomikos studijas.
 Dirbo Vilniuje. Gyveno Vilniuje, o paskutiniu metu Subačiuje. 
AtA Janina palaidota Kupiškio kapinėse šeimos kape.
Janina rašė prisiminimų knygą. Prisiminimų dalis atspausdinta šioje interneto svetainėje.
Reiškiame gilią užuojautą jos sūnėnams ir kitiems artimiesiems


Ligoninėje rastas AtA Janinos laiškas:


                 " Lauk manęs, kai niekas nebelauks niekad niekada ..."

Sveikinu Visus linkėdama sveikatos, kantrybės, laimės, džiaugsmo, daug pinigų ...
Bėga dienos, o aš lyg smilga guliu ... Jau nuo gruodžio 18 d. kartais prarasdavau sąmonę, labai vemdavau, net iki uždusimo. Dabar jau po reanimacijos kančių. Po truputį vaikštau iki ... pasiremdama rementu.

Visų nuoširdžiai atsiprašau, nes gal nepasimatysime. Saulutė kasdien vis artėja vakarop, nebepajėgia sušildyti mano stingstančio kraujo.

Gal dar grįšiu  sustiprėjus, bet mano transportas nebenuveš manęs. Kojos silpsta, širdis streikuoja, plaučiai orui sudėtingi ...

Greit užpils mane, jau šalta žemelė - nebesusitiksim žemės kelyje.

Sudie! Sudie! Sudie! ... Visus atsiprašau... Nebetrukdys jau mano telefonas, nebesiramstys suolo rementas. Dar kas nors lauks, bet ?!... Nebekedens plaukų jau rudens vėjelis ir neslėgs širdelės rūpesčiai, vargai!! ...

                                                     Janina
                                                     2018.01.07
                                                     Vilnius, "Geroji Viltis" 

                                                                            

2017 m. lapkričio 25 d., šeštadienis

ANAPILIN IŠĖJO GENOVAITĖ JASIŪNAITĖ

.
Eidama 90-tuosius gyvenimo metus, 2017m. spalio 16 d. mirė Genovaitė Jasiūnaitė. Genovaitė buvo aktyvi šio internetinio dienoraščio straipsnių autorė. Ji rašė apie gimtojo Kupiškio apylinkių kaimus, žmonių gyvenimus, apie gyvenimą pas savo krikšto tėvus ir globėjus - Mirabelio Šilaikius. Apie mokslus Kupiškio gimnazijoje ir Vilniaus universitete. Baigusi anglų kalbos studijas mokytojavo Priekulėje ir Kaune. Kaune Genovaitė gyveno virš 40 metų. Maloniai bendravo su savo auklėtiniais.
Genovaitė Jasiūnaitė palaidota Vainatrakio kapinėse (Rokų sen.) šalia Kauno.

2017 m. vasario 14 d., antradienis

Jokantas Kazimieras

"Kupiškėnų mintyse" Aušra Jonušytė publikuoja išsamų straipsnį apie Kuosėnų kaiminystėje esantį Valiukiškio vienkiemį, kuriame gimė ir dažnokai tėviškėje  svečiuodavosi buvęs  Lietuvos švietimo ministras Kazimieras Jokantas.
Plačiau skaitykite "kupiškėnų mintys", 4-tame puslapyje:
www.kmintys.lt   2017-02-14 
PAMIRŠTI NEGALIMA PRISIMINTI

Priedų sritis

2016 m. rugsėjo 4 d., sekmadienis

ŪKININKAS JONAS PAKALNIS IR JO TOPOLIO PARKAS

.


Jono Pakalnio ūkis Kupiškio rajone pagal deklaruojamą žemės plotą yra vienas didžiausių – apie 1000 ha, dukros Jurgitos Pakalnytės valdos – virš 60 ha. Ūkis pradėtas kurti prieš 18 metų.  2001-aisiais Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos surengtame konkurse Metų ūkis" J. Pakalnio ūkiui buvo pripažinta pirmoji vieta.  Tradiciniame  konkurse ūkis apdovanotas dar daug kartų, tačiau ūkininkas nelinkęs sureikšminti konkursų ir užimamų vietų:  „Svarbiausia darbą nudirbti, o tik tada dalyvauti konkursuose." Kilęs J. Pakalnis iš Širvintų rajono, Bagaslaviškio parapijos. Tėvai, paprasti valstiečiai, turėjo šiek tiek žemės. Jonas jau 34 metai kaip gyvena ir dirba Kupiškio rajone: vadovavo Sakalo" kolūkiui, tačiau, kai kolchozai griuvo  ir nebeliko darbo,  teko laikinai apleisti žemės ūkį.  Pradėjo tada savo verslą Jonas visiškai ne pagal profesiją - ėmėsi gaminti laidus ir kabelius. Bet trauka žemei buvo didesnė - visus uždirbtus pinigus jis investavo į ūkį: pirko techniką, tvarkė  pastatus, įrengė sandėlius, išsinuomojo žemės. Prieš aštuoniolika metų pradėjęs nuo 100 ha, ūkininkas svajojo sukurti stiprų 1 000 ha ūkį.  Ir štai jau dešimtmetis, kaip tikslas pasiektas - šiandien žemdirbys kartu su dukra Jurgita valdo  virš 1000 ha, iš kurių 300 ha - nuosava žemė, o kita dalis nuomojama. Pagrindinė kryptis - augalininkystė,  bet ūkis turi ir sėklininkystės ūkio statusą. Į nuomojamos žemes plotus įeina ir Kuosėnų kaimo buvusių ūkininkų : A. Ridiko, J. Stančiko, P. Čiurlio, A. Žilio , V. Kavoliūno laukai

Turiu paminėti , kad ūkyje yra Topolio parkas – tai maždaug 3 ha ploto parkas, esantis Topolio viensėdyje, puoselėjamas ūkininko Jono Pakalnio  ir jo dukros Jurgitos iniciatyva. Parką puošia du tvenkiniai, juos jungiantį upelį padedantys kirsti tilteliai, puikiai ir išmaniai  įrengti trys takai ir liepų alėja, vedanti iki pavėsinės. Šiuo metu parkas dar nėra visiškai užbaigtas, tačiau  šeimininkas maloniai kviečia apsilankyti jame jau  dabar!
(Pagal internete skelbtą medžiagą)

Peržvelkite keletą šio parko nuotraukų:
 


"Topolio parkas", aut. Rimantas Zinkevičius (Skapiškio sen., Kupiškio raj.)

Suoleliai prie takų

Obeliskas - dovana J. Pakalniui jo 75-mečio proga. Aut. Renata Montvilienė (parko proj. autorė)

Arkadas naujajame take. Proj. Renata Montvilienė.

Agronomų ąžuolas. 2016 m

Pavėsinė šalia "Liepų alėjos"tako, einant prie "Metų laikų" skulptūros

Puiki skulptūra "Metų laikai" Aut. Rimantas Zinkevičius.

Autoriaus eilės apie žemelę, derlių, metų laikus


Rožynas "Topolio parke"


Tiltelis tarp tvenkinių


Tvenkiniai įžuvinti, čia plaukioja amūrai, plačiakakčiai ......

2016 m. sausio 31 d., sekmadienis

GAL KAS DAR ŽINO ?

.


Čiurlio šeimos archyvas
Dokumento pabaigoje parašyta: "Be to, bendra Kuosėnų kaimo nuosavybe paliekama žemė skiriama: mokyklai, kapinėms, žvyrynui ...

Gal kas dar žino kur buvo skirtas 2,25 ha sklypas Nr. 27 mokyklai ir 0,356 ha sklypas Nr. 36 žvyrynui. Kapinių sklypas 0,062  Nr.35 yra natūroje.