2009-02-26

Aldonos Jonušytės - Adomonienės jubiliejus


Aldona Jonušytė - Adomonienė gimė 1929 m. sausio 7 d. Kuosėnų k. Kupiškio parapijoje, pasiturinčių ūkininkų šeimoje. Tėvas Napalys Jonušis grynas kuosėnietis, mama Julija iš Pyragių, Juozevičių giminės. Į Kuosėnus ji atitekėjo su nemaža pasoga, todėl jų namas Kuosėnuose išsiskyrė iš kitų kaimiškų namų. Jonušių name ilgą laiką veikė Kuosėnų pradžios mokykla.
Julijos motina į Pyragius atitekėjo iš Jasiškių k., ten už Skapiškio. Ji yra kilusi iš šviesios Valentų giminės.
Aldona baigė Kuosėnų pr. mokyklą, Kupiškio gimnaziją. Biblioteninkystę studijavo Vilniaus universitete. Baigusi aukštuosius mokslus 5 metus dirbo Kauno viešojoje bibliotekoje. Persikėlusi į Vilnių net 20 metų darbavosi Respublikinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Po to, Aldona net 15 metų triūsė vaistinėje, kuri dabar vadinasi Gintarine.
Dirbdama Kaune ištekėjo už bibliotekos direktoriaus Broniaus Adomonio. Susilaukė dukros Ilonos, pasirinkusios mokytojos profesiją. Turi dvi dukraites, moksleives. Jovita gabi šokėja, matyt pas ją yra močiutės genų, nes Aldona šoko bibliotekos ansamblyje. Dukraitė Aurelija ne tik šoka bet ir gabi dainininkė.
Aldona buvo aktyvi visuomenininkė, profsąjungų veikėja.
Aldona turi jaunesnį brolį Julių, gyvenantį Vilniuje, keletą metų dirbusį Kupiškio r. švietimo skyriaus vedėju, ir sesutę Vandą, biologijos mokslų daktarę. Iš prisiminimų žinoma, kad Aldona buvo labai pareiginga, nesant mamos, labai stropiai prižiūrėdavo gerokai jaunesnę, labai judrią savo sesutę.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nuotraukose : Vilniaus kuosėniečiai, Aldona su sesute ir kolega iš Suvalkijos, visi tame tarpe ir Aldona nutarė rimtai pakalbėti.
.

Kovo 1 d. kupiškėnų sueigoje, Vilniaus karininkų ramovėje, Aldona buvo pagerbta klubo vadovybės, klasės draugų ir klubo narių. Šiose nuotraukose visa tai ir matote.