2017-11-25

ANAPILIN IŠĖJO GENOVAITĖ JASIŪNAITĖ

.
Eidama 90-tuosius gyvenimo metus, 2017m. spalio 16 d. mirė Genovaitė Jasiūnaitė. Genovaitė buvo aktyvi šio internetinio dienoraščio straipsnių autorė. Ji rašė apie gimtojo Kupiškio apylinkių kaimus, žmonių gyvenimus, apie gyvenimą pas savo krikšto tėvus ir globėjus - Mirabelio Šilaikius. Apie mokslus Kupiškio gimnazijoje ir Vilniaus universitete. Baigusi anglų kalbos studijas mokytojavo Priekulėje ir Kaune. Kaune Genovaitė gyveno virš 40 metų. Maloniai bendravo su savo auklėtiniais.
Genovaitė Jasiūnaitė palaidota Vainatrakio kapinėse (Rokų sen.) šalia Kauno.

2017-02-14

Jokantas Kazimieras

"Kupiškėnų mintyse" Aušra Jonušytė publikuoja išsamų straipsnį apie Kuosėnų kaiminystėje esantį Valiukiškio vienkiemį, kuriame gimė ir dažnokai tėviškėje  svečiuodavosi buvęs  Lietuvos švietimo ministras Kazimieras Jokantas.
Plačiau skaitykite "kupiškėnų mintys", 4-tame puslapyje:
www.kmintys.lt   2017-02-14 
PAMIRŠTI NEGALIMA PRISIMINTI

Priedų sritis