2014 m. spalio 16 d., ketvirtadienis

PUSLAPIAI IŠ KNYGOS

Ona Dapšytė-Kriukelienė
KUPIŠKIO KRAŠTO PARTIZANAI
1944-1953 m. dokumentinė kronika
(pasididinkite laikydami paspaudę Ctrl mygtuką ir mygtuką +, bent porą ar tris kartus)