2013-01-12

Mirė VLADA RASIULYTĖ


Eidama 87 gyvenimo metus, 2012 m. lapkričio 16 d. mirė Vladislava Rasiulytė. Vlada gimė 1926 m. Duoniūnų kaime. Vėliau tėvai persikėlė į Jurėniškių kaimą. Vlada baigė Kuosėnų pradžios mokyklą, mokėsi Kupiškio ir Rokiškio gimnazijose, studijavo Vilniaus pedagoginiame institute rusų kalbą. Dirbo pedagoginį darbą įvairiose vidurinėse mokyklose. Gyveno Vilniuje, buvo Vilniaus kupiškėnų klubo narė. Vladislava palaidota Kupiškyje, parapijos kapinėse.