2012-01-10

Algirdas Šukys


Gimiau 1927m. sausio 12d. Kuosėnuose, to kaimo pradžios mokyklos mokytojo Aleksandro Šukio ir Marijos Petrylaitės-Šukienės, šeimoje1931-aisiais metais mano tėvas buvo paskirtas į Pušaloto valsčiaus Jakūbonių pradžios mokyklą. Baigęs tą mokyklą, aš 1938 – 1939-aisiais mokslo metais mokiausi namuose, eksternu išlaikiau egzaminus.

Daugiau apie neeilinį, Kuosėnuose gimusio Algirdo Šukio gyvenimą skaitykite: www.vilniauskupiskenai.blogspot.com