2015-10-07

PAPILDYMAS (Kuosėnų mokytojai)

.
Anėlė  1927 m.
Anėlė Vilėniškaitė - Vaitkūnienė (1899-1993) Kuosėnų pr. mokykloje vaikus mokė nuo1922 m. rugsėjo 1 d. iki 1924 m. birželio 1 d. Jos vyras Dominykas Vaitkūnas ilgametis Kupiškio valsčiaus viršaitis.
 (Iš Reginos Vaitkūnaitės - Gamziukienės knygos "Mano šeimos gyvenimo vaizdai". 2014 m.

Anėlė gimė 1899 m., Kupiškio vlsč. Kikonių kaime. 1912 m. baigė Kupiškio pradžios mokyklą. 1917 m. įstojo į naujai įsteigtą Kupiškio progimnaziją, kurią baigė 1920 m. Įvairiais metais jos bendraklasiais buvo būsimasis brg. gen. Jonas Černius, plk. Kostas Dulksnys, poetas Jonas Graičiūnas, prof. Jonas Laužikas, akademikas Juozas Matulis. 1921 m. baigė Panevėžio vasaros mokytojų kursus. Švietimo ministerija jai suteikė pradžios mokyklos mokytojos cenzą. Mokytojavo Naujųjų Miliūnų, Čivonių, Subačiaus, Kuosėnų, Kupiškio pradžios mokyklose. 1925 m. ištekėjo už Domo Vaitkūno. Gyveno vyro paveldėtame ūkyje Račiupėnų kaime. 1948 - 1956 m. dirbo Kauno pradinėse mokyklose. Mirė 1993 m., palaidota Karmėlavos kapinėse.