2018-01-28

MIRĖ JANINA GRIGAITĖ

Eidama 82 metus Vilniuje mirė kuosėnietė Janina Grigaitė. Janina mokėsi Kuosėnų pradžios mokykloje, Skapiškio ir Kupiškio vidurinėse mokyklose. Vilniaus universitete baigė ekonomikos studijas.
 Dirbo Vilniuje. Gyveno Vilniuje, o paskutiniu metu Subačiuje. 
AtA Janina palaidota Kupiškio kapinėse šeimos kape.
Janina rašė prisiminimų knygą. Prisiminimų dalis atspausdinta šioje interneto svetainėje.
Reiškiame gilią užuojautą jos sūnėnams ir kitiems artimiesiems


Ligoninėje rastas AtA Janinos laiškas:


                 " Lauk manęs, kai niekas nebelauks niekad niekada ..."

Sveikinu Visus linkėdama sveikatos, kantrybės, laimės, džiaugsmo, daug pinigų ...
Bėga dienos, o aš lyg smilga guliu ... Jau nuo gruodžio 18 d. kartais prarasdavau sąmonę, labai vemdavau, net iki uždusimo. Dabar jau po reanimacijos kančių. Po truputį vaikštau iki ... pasiremdama rementu.

Visų nuoširdžiai atsiprašau, nes gal nepasimatysime. Saulutė kasdien vis artėja vakarop, nebepajėgia sušildyti mano stingstančio kraujo.

Gal dar grįšiu  sustiprėjus, bet mano transportas nebenuveš manęs. Kojos silpsta, širdis streikuoja, plaučiai orui sudėtingi ...

Greit užpils mane, jau šalta žemelė - nebesusitiksim žemės kelyje.

Sudie! Sudie! Sudie! ... Visus atsiprašau... Nebetrukdys jau mano telefonas, nebesiramstys suolo rementas. Dar kas nors lauks, bet ?!... Nebekedens plaukų jau rudens vėjelis ir neslėgs širdelės rūpesčiai, vargai!! ...

                                                     Janina
                                                     2018.01.07
                                                     Vilnius, "Geroji Viltis"