2009-05-18

KĘSTUTIS KAVOLIŪNAS

.
Kęstutis Kavoliūnas 1980 m.
Kęstutis Kavoliūnas gimė 1929 m. vasario 25 d. Kuosėnų k. Kupiškio r. Kęstučio tėvai Julija ir Viktoras buvo pradžios mokyklos mokytojai ir ūkininkai. Jo mama Julija Jėckaitė- Kavoliūnienė - vietinė, o tėtis Viktoras Kavoliūnas 1920 m. vedęs Juliją persikėlė gyventi į Kuosėnuose esantį Julijos ūkį ir gražiai jį sutvarkė. Kęstutis mokslus pradėjo Kuosėnų pradžios mokykloje, o 1941 m. baigė šešis pradžios mokyklos skyrius. Vėliau mokėsi Kupiškio gimnazijoje, kurioje baigė 7 klases. 1946 m. įstojo į Kauno I berniukų gimnaziją Joje baigęs aštuntą klasę 1947 m. įstojo į Kauno valstybinio universiteto Technologijos fakulteto , Elektrotechnikos skyrių.
Pragyvenimo sąlygos buvo nelengvos , nes be Kęstučio Kaune mokėsi abi seserys : Albina ir Birutė, todėl teko mokytis ir dirbti. Kai 1950 m. mirė tėtis Viktoras Kavoliūnas, Kęstutis baigęs du kursus studijas nutraukė. Dirbo J. Janonio popieriaus fabrike ir objekte Nr. 98 dežuruojančio techniko pareigose. 1950 m. įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademijos hidromelioracijos fakultetą, nes elektrotechniko specialybė Kęstučiui nepatiko. 1954 m. baigė aukštuosius mokslus ir gavo inžinieriaus hidrotechniko kvalifikaciją. Tais pačiais metais Kęstutis pradėjo dirbti Tarybinių ūkių projektavimo kontoroje, kurioje išdirbo iki 1956 m. balandžio mėnesio.
Nuo 1956 m. Kęstutis Kavoliūnas pereina dirbti į Respublikinį vandens ūkio projektavimo institutą, kuriame dirbo vyresniuoju inžinieriumi, grupės vadovu, melioracijos skyriaus viršininku. 1967 – 1968 metais Kęstutis buvo komandiruotas darbui į Kubos respubliką.
Kuboje projektavo vandens saugyklas (lagūnas). Jo pastangomis projektuoti vandens saugyklų į Kubą buvo išvykę, net 6 kauniečių šeimos, nes Kuba vietinių specialistų beveik neturėjo. Pradžioje Lietuvos specialistai gyveno ir dirbo Pinar del Rio mieste, vėliau Havanoje. Pinar del Río yra viena iš Kubos provincijų . Ji yra vakarinėje salos dalyje. Provincijos ekonomika labai priklauso nuo tabako auginimo. Provincija garsi turizmu.
Specialistų šeimos iš Lietuvos gyveno moteliuose, buvo įvairiapusiškai Kubos vyriausybės globojamos.
Pasiilgę Lietuvos Kavoliūnų šeima po 2 metų grįžta į tėvynę, kolegos lieka Kuboje ir toliau projektuoja saugyklas. Grįžęs Kęstutis dirbo instituto Eksperimentinės grupės vadovu bei projektų vyriausiuoju inžinieriumi. Iš svarbesnių jo vadovaujamos grupės atliktų darbų pažymėtini: TSRS melioracijos ir vandens ūkio išvystymo schema 2005 m. perspektyvai, Lietuvos drėkinimo schema 2000 m. perspektyvai,
Kavoliūnų šeimoje be Kęstučio užaugo dvi seserys : Albina – gydytoja ir Birutė – mokytoja.
Kęstutis Kavoliūnas su žmona mokytoja Liucija, turėjo du sūnus Valdą , kuris besimokydamas Žemės ūkio akademijoje žuvo per autotransporto įvykį 1979 m., antrasis sūnus Giedrius – ekonomistas, dirba Kaune.
Kęstutis Kavoliūnas mirė 1998 m rugpjūčio 24 d., palaidotas Kauno Romainių kapinėse.