2012-02-29

ATPAŽINIMAS


.Ką atpažinau su kaimynais, čia Bronės Baikauskaitės (iš Jurėniškių kaimo) ir Alfonso Valinsko (iš Bakšėnų kaimo) vestuvės:
Ačiū G. Baikauskui už pagalbą.

1. Antanina Boikienė (buv. Bukauskaitė iš Girvalakių k.)

2. Jaronimas Boika iš Jurėniškių k.

3. Povilas Rimavičius iš Bakšėnų k.

4. XX

5. Kazimiera Rimavičienė (buv. Baikauskaitė iš Jurėniškių k.), 6. XX.

7. Jonas Vaitiekūnas iš Vėželių k., 8. Audronė Valinskienė (buv. Baikauskaitė iš Jurėniškių k.)

9. Domicelė Baikauskienė (buv. Petrulytė iš Mikiškių k.), 10. XX, 11. XX, 12. XX.

13. Alfonsas Valinskas iš Bakšėnų kaimo. 14. XX, 15. XX, 16.XX, 17. XX, 18. XX.

19. Lionginas Baikauskas iš Jurėniškių k.

20. Jonušytė Stasė iš Bočiupio k.

21. P. Stanikas iš Panevėžio m.

22. Lionginas Rasiulis iš Jurėniškių k.

23. Antanas Stančikas iš Kuosėnų

....................................


KUOSĖNŲ MOKYKLA Padėka Gaudentui Baikauskui (2012.02.28)

Ką atpažino Alfredas Baikauskas su St. Aleknaite :

1-ma eilė iš dešinės J. Naujikas, Vl. Naujikas, V. Tunkevičius, R. Laužikas, St. Aleknaitė. 2-ra eilė iš kairės A. Baikauskas, A. Lukšys, K. Kadžiulis, V. Jokubka, D. Kadžiulytė, R. Jonušytė, G. Mikolaitis, 3-čia eilė iš dešinės Jonušytė, D. Lapienytė, G. Jokubka, mokyt. Domicėlė Puodžiūnaitė, D. Žilytė, Edm. Jankevičius, B. Žilytė, St. Širvinskas, Ant. Dauderis.

KUOSĖNŲ MOKYKLA

Ką atpažino Alfredas Baikauskas su St. Aleknaite :

1. J. Naujikas, 2. Vl. Naujikas, 3. V. Tunkevičius, 4. R. Laužikas, 5. St. Aleknaitė, 6. A. Baikauskas, 7. A. Lukšys, 8. K. Kadžiulis, 9. V. Jakubka, 10. D. Kadžiulytė, 11. R. Jonušytė, 12. G. Mikolaitis, 13. Jonušytė, 14. D. Lapienytė, 15. G. Jokubka, 16. K. Žilys, 17. Mokytoja Domicelė Puodžiūnaitė, 18. D. Žilytė, 19. Edm. Jankevičius, 20. B. Žilytė, 21. St. Širvinskas, 22. Ant. Dauderys