2011-07-19

KUOSĖNAI NUOTRAUKOSE 1932 -1942

.
Kuosėnų pr. mokyklos 1936 m. laida. Sėdi iš karės: X, mokyt. Petronėlė Mažeikaitė (Zulonienė), kun. Matas Šermūkšnis, X, kun. Ignas Šaučiūnas, X.
...
Antano Žilio ir Onos Zulonaitės vestuvės
Jono Grigo ir Salomėjos Balaišytės iš Puponių kaimo vestuvės. Šalia jaunojo, iš dešinės Adėlė Ridikienė (Grigaitė) ir Antanas Ridikas. Antroje eilėje, viduryje Antanas Stančikas.
Kuosėnų pr. mokyklos mokiniai su mokyt. Petronėle Mažeikaite 1932 m.
Kuosėnų pr. mokyklos mokiniai su mokyt. Petronėle Mažeikaite
Kuosėnų gražuolės apie 1940 m. Stovi iš kairės: Genė Gudaitė,Eugenija Stukaitė, Bronė Grigaitė, Stefa Stukaitė. Sėdi iš kairės: Alėsia Dundulytė, Adėlė Jurgelionytė,Felicija Dundulytė (Balčiūnienė), Bronė Dundulytė. Sėdi žemai: Albina Dundulytė, X.
.
Foto iš Zitos Stančikaitės - Grigaliūnienės šeimos albumo

2011-07-06

Naująsis Kuosėnų fermeris

.
Kuosėnuose klesti naujas fermeris. Pažiūrėkite kokie jo derliai. Gėrybės tiesiog virsta iš daržų ir laukų. Patvinusi Kupa leido (ne)sėkmingai išbandyti pirmąją krovininės flotilės baržą, kuria numatyta derlių pavaryti į Kupiškį, o vėliau senuoju vandens keliu Lėveniu, Mūša, Lielupe net į Rygą.
Fermerio pašto adresas Kupiškio raj., Kuosėnų kaimas, Kupos g. Nr.1