2019-04-27

KUOSĖNŲ MIŠKE


Iš drono daryta Kuosėnų miško (2019 m. kovo 22 d.) fotonuotrauka.
Gaila labai apkarpyto dar nebrandaus pušinėlio.
Apie to apkarpymo pasekmes informuosiu vėliau.

2019.05.27 d. po ilgo delsimo padėtį patikrinęs Kupiškio regiono miško inspektorius V. V. lyg rado nupjautų pušų kelmų , bet nutarė, kad viskas tvarkoje.

2019.06.28 d. Miško inspektoriai iš Kauno rado, kad nukirstos 69 pušys.
Patikrinimo išvados: VMT 2019.07.08 konstatavo, kad pažeidžiant teisės aktų reikalavimus iškirsta 69 pušys su 73,48 m3 medienos. Dėl šių ir kitų neatitikimų teisės aktų reikalavimams bus pradėtas tarnybinis tyrimas.
2020-0310 d. pirmos instancijos teismas sprendžia:
       "Įvertinus pateiktų byloje įrodymų visetą teismas sprendžia. kad atsakovė viršijo su ieškovu sudarytomis sutartimis suteiktas teises atlikti kirtimus, .... t.y. neteisėtai, pažeisdama pardavėjo tikrąją valią dėl konkrečių medžių kiekio iškirtimo, .... tuo savo neteisėtais veiksmais padarė ieškovui žalą, ir turi atlyginti ieškovui patirtus nuostolius ...."  
Panevėžyje apygardos teismas patvirtino apylinkės teismo sprendimą. UAB "Miško draugas" pinigus pervedė (truputį daugiau nei 5000 €).

2019-03-03

ATSISVEIKINOME SU ONA DANUTE TVISKUVIENE

.
Eidama 88 - tus gyvenimo metus 2019 m. vasario 17 d. mirė klasės draugė Ona - Danutė  Tviskuvienė - Stasevičiūtė.

Ona Danutė Stasevičiūtė gimė 1931 m. rugpjūčio 24 d. Naivių kaime Anėlės Kručaitės ir Kazimiero -Stasevičių šeimoje.
1939 – 1943 metais mokėsi Kuosėnų pradžios mokykloje.
1944 - 1949 metais Kupiškio vidurinėje mokykloje. Danutė buvo stropi mokinė, jai gerai sekėsi visi dėstomi dalykai. Buvo aktyvi sportininkė.
Onos Danutės Stasevičiūtės šeima į Sibirą buvo ištremta 1951 m. rudenį, Pradėjus mokslus priešpaskutinėje gimnazijos klasėje.
 Tremtyje, Tomsko srityje jų šeima išbuvo iki 1957 m. pavasario.
Tremtyje jos šeima išvargo penkerius su puse metų. Ten baigė miškų technikos pramonės mokyklos kursus ir tada dirbo miško priėmėja. 
Iš tremties šeima grįžo 1957 m. reabilituoti, todėl namus grąžino. 
Įsidarbinti tremtiniams tuomet buvo labai sunku. Iš pradžių dirbo Naivių durpyne eiline darbininke. Vėliau kolūkio pirmininkas pakvietė dirbti antrąja buhaltere. 
 Grįžusi iš tremties ji baigė suaugusiųjų darbo jaunimo vidurinę mokyklą ir bandė įstoti į Kauno politechnikos instituto maisto pramonės technologijų fakultetą. Stojamuosius egzaminus išlaikė, bet  mandatų komisija nepriėmė, nes buvo bloga charakteristika iš rajono.
  Klasės draugai ir pažįstami rašė daug laiškų į Sibirą, kuriuos ji išsaugojo ir parsivežė į Lietuvą.
Net aštuoneris metus Danutė dirbo geležinkelyje, pratęsdama savo tėčio Kazimiero, ilgamečio  geležinkelio meistro tarnybinę dinastiją. Kaip geležinkelietė,  kiekvienais metais Danutė leisdavosi į keliones.
Ona Danutė palaidota Skapiškio parapijos kapinėse, šalia savo vyro Antano.
Danutė turi sūnų Romualdą su žmona Daiva gyvenančius Naiviuose, anūkę Aistę –Vilniaus universiteto absolventę ir anūką Emilį.
Dukra Ilona su vyru Voldemaru yra  verslininkai, gyvena Druskininkuose ir turi dukrą Eglę - genetikos doktorantę Ciurike ir sūnų Igną Vilniaus universiteto absolventą.         
Kaimynai nuoširdžiai užjaučia dukrą Iloną, sūnų Romualdą, gimines ir artimuosius šią liūdną netekties valandą.