2020-04-07

VALSTIEČIO KIEMAS (Kuosėnai, Povilo Čiurlio sodyba)

.

KUPIŠKIO RAJ. KUOSĖNŲ K. POVILO ČIURLIO  SODYBOS, GYVENAMO NAMO IR KITŲ TROBESIŲ EKSPLIKACIJA IR APRAŠYMAS (2009.04)
Gyvenamas namas perkeltas  iš Kuosėnų gatvinio kaimo. Ant sienojų iškirsti skaičiai rodė, kad 
namas ręstas 1888 m. apie 1926 m.troba perkelta į vienkiemį, šiaurės rytinę kaimo teritorijos dalį.
Trobos pamatai lauko akmenų, sutvirtinti kalkių skiediniu. Įgilinimas apie pusę metro. Rūsyje po maltu-
ve įgilinimas siekia apie 2 metrus. Stogas šiaudinis, tik vėliau apie 1960 metus perdengtas gontinėm lentelėmis. Langai dvigubi. Antrieji vasarą išimami. Stiklai 40x40, rėmuose stiklų 2x3. 


1. troba (gryčia)
1a. Pečius (duonkepė krosnis) su šiltu antkrosniu
1b. Stalas
1c. Dvigulės lovos
1d. Sieninė spintelė virtuvės rakandams
1e. Suolai (zuslonai)
1f. Šilta sienelė su pečionėmis
1g. Pakabinama lentyna indams (šuplėda)

2. priemenė
2a. Kopėčios į pastogę
2b. Betoninis prieangis

 3. maltuvė
3.a girnos su stalu
3b indauja (šėpa), vėsi patalpa maistui laikyti
        
3c. Rūsys (skėpas) daržovėms ir bulvėms laikyti
4. Sėklyčia (kamara)
4a. Apvali krosnelė patalpos pašildymui (labai retai kurenama)
4b. Komoda patalinei, užtiesalams rūbams laikyti
4c. Stalas
4e. Lovos
4d. Suolai
5. kamarėlė, rūbams laikyti
6. Darželis gėlėms, prieskoniams, vaistažolėms auginti
7. Daržas daržovėms auginti.
PATALPŲ  APRAŠYMAS
Gryčia - pagrindinė trobos patalpa. Joje buvo dirbami smulkesni ūkio darbai, ruošiamas maistas,
ilsimasi. Penktadalį patalpos užėmė duonkepė krosnis, kurios gana įdomi konstrukcija aprašyta 
žemiau. Patalpos grindys medinės iš špuntuotų lentų. Joje įrengtos 2 plačios lovos, kuriose tilpo
du suaugę ir keturi vaikai.Prie vakarinės - pietinės sienų  įrengti stacionarūs suolai. Pietvakarinėje 
patalpos dalyje stovėjo stačiakampis stalas. Viršuje prie stalo kabėjo abrozdas - Jezus ir Marija. 
Prie durų pakabinta lentyninė spintelė, vadinama šuplėda su maistu ir indais.
Prieš pečiaus -  spintelėje buvo sukrauti puodai, keptuvės (petelnios), o prie spintelės -  krosnies 
įrankiai: kačergos, šakė puodams, petelnykas, šluota.
Duonkepė kosnis sudėtingesnis įrenginys, todėl ją teks aprašyti atskirai. Krosniai naudota molis, 
rąsteliai, nedegtos plytos, šiek tiek metalo.


Išilginis duonkepės pjūvis

1.Ant pečiaus - šiltas krosnies viršus, žiemą tinka apšilti arba net miegoti

1.Ant pečiaus - šiltas krosnies viršus, žiemą tinka apšilti arba net miegoti
2.Duonkepė krosnis - pėčius, maistui ir gyvulių ėdalui virti bei duonai kepti.
Jos viršus

arkinis, konstrukcija iš molio irnrdegtų plytų.

3. Pokrosninė ertmė - pečėlius, ant rąstelių paklotas krosnies padas.
4. Paprieždis - malkoms ar kitiems krosnies rakandams laikyti
5. Prieškrosnis - priežda. Čia dedami puodai, čiugūnai prieš pašaunant juos į krosnį.
6. Krosnies dangtis, metalinis su rankena.
7. Koptūras su anga dūmams į dumtraukį nutraukti.
8. Moliu grįsta patalpos vieta prieš krosnį ir malkinę viryklę, apsaugo nuo gaisro

iškritus žarijoms ar išsipylus skysčiui, kuris nepatenka ant grindų.(1,2x1,4)
9. Patalpos medinės grindys.

    
1. Troba, dviejų galų su priemene, maltuve, rūsiu, kamarėle.
2.Tvartas (gurbas). Sienos plukto molio, 60 cm storio. Stogas šiaudinis, lauko pastogė 
malkoms laikyti
2a. Daržinė, šienui sandėliuoti. Medinė, šiaudiniu stogu, 2 vartais vėžimui įvažiuoti.
3. Klėtis, su aruodais ir bendra patalpa ūkio įrankiams, varstotui, pakinktams laikyti.
3a. Ratinė (vazaunia). Joje laikomi lineika, kiti ūkio padargai.
4. Klojimas iš 2 šalinių ir laito su molio pagrindu.
4a. Klojimo šalinės, nekultiems javams laikyti
4b. Pašapėlis, šiaudams, pelams laikyti. Pastatas be sienų ant statramsčių, šiaudų stogu.
5. Pirtis su priepirčiu. Čia taipogi buvo rūkoma mėsa.
6. Šulinys su svirčia
7. Daržas
8.Kūdros (sodželkos) Šioje mirkydavo linus.
9. Sodyba 1930 m bovo apasodinta beržais, o šiaurinė dalis 1960 m ąžuolais ir uosiais.
10. WC
11. Senosios pirties vieta
12. Obelys, jų buvo apie30. Be jų derėjo vyšnios, serbentai
Čiurlio Povilo žemės planas 1927 m.

Čiurlio Povilo žemės planas 1927 metais
Čiurlio Povilo žemės plano abrisa 1997 metais