2008-12-28

Eugenijai Lukinskaitei - Purėnienei 100 metų

.
O metai bėga. Bėga tarsi upės.
Arba lyg vėjas nulekia laukais.
Akis ir plaukus baltos šalnos supa,
Užaugę išsivaikščioja vaikai.
Sustot ir atsigręžt? Kažin ar verta.
Skubėti reikia vis pirmyn, pirmyn.
Ir rinkti tuos metus širdy išbertus,
Gyventi, viltis ir tikėt savim.
(R.S.)

Nuotraukose : Eugenija su provaikaičiais - dukros Gražinos vaikaičiais.
..........................Eugenija su vyru Petru Purėnu. 1926 m.
.......................... Eugenija Kaune

Kuosėniečiai ir visi pažinoję Eugeniją Lukinskaitę - Purėnienę -- sveikina ją su garbingu 100 metų jubiliejumi, linki jai sveikatos ir gražių gyvenimo metų.
Eugenija kilusi iš kilmingos giminės, aukšto caro armijos karininko duktė, 1940 m. kartu su vyru Lietuvos kariuomenės atsargos majoru, sovietų atleistu iš tarnybos, atvažiuoja į Kuosėnus pradėti naują, nelengvą gyvenimą.

Eugenija gimė 1909 m. sausio 6 d. Estijoje Talino mieste. Vėliau gyveno Rusijoje, Sankt Peterburge. Jos tėvas Aleksandras Lukinskis buvo caro armijos pulkininkas. 1916 m. fronte jis žuvo. Eugenijos mama Eugenija Berdauskaitė – Lukinskienė kilusi iš Lietuvos, dvarininkų šeimos. Po 1917 m. Spalio perversmo, bolševikų valdžia nacionalizavo jų namus Sankt Peterburge ir visą turtą atėmė. Eugenijos mama E. Lukinskienė liko su trimis mažais vaikais. Eugenija buvo jauniausia – 7 m., jos sesuo Joana – 9 m. ir vyriausias brolis Aleksandras turėjo 12 metų. Jie visi grįžo į Lietuvą pas E. Lukinskienės motiną, kuri gyveno Vilkaviškyje. Vėliau jie persikėlė į Kauną. Ten Eugenija Lukinskaitė mokėsi „Aušros“ mergaičių gimnazijoje ir trumpai mokytojavo pradžios mokykloje.

1926 metais Eugenija ištekėjo už Lietuvos kariuomenės karininko, kuosėniečio Petro Purėno. Pagal vyro tarnybos kariuomenėje vietą Purėnai gyveno Kaune, Kedainiuose, Linkaičiuose.

Jie užaugino dvi dukras - Gražiną Beinartienę ir Violetą Dubrindienę. Abi gyvena Panevėžyje. Eugenija Purėnienė nuo 1964 m. gyvena Panevėžyje ir jau 20 metų pas dukrą Gražiną. Eugenijos vyras Petras Purėnas mirė 1965 m.

...Eugenija turi tris vaikaičius, dukters Gražinos - Robertą ir Loretą, o Violetos - Virgilijų ir net penkis provaikaičius : Edviną ir Austėją - Roberto vaikus ir Kristijoną - Loretos sūnų ir Virgilijus dukras - Justiną su Ievą.

Eugenijos brolis Aleksandras - lakūnas, tarnavo Lenkijos aviacijoje, nes motina su sūnumi išvažiavo į Lenkiją, dukras, kuriam laikui palikusi Lietuvoje. Dukros Lietuvoje ištekėjo ir gyventi pas mamą nebenuvažiavo.

...Eugenijos brolis kovojo sąjungininkų pusėje. Žuvo pačioje karo pabaigoje 1945 m. gegužės 8 d., kovodamas oro mūšyje Prancūzijoje prie Fonteneblio. Palaidotas Fonteneblio karių kapinėse. Eugenijos sesuo Joana Kaune ištekėjo už vokiečių inžinieriaus. Prasidėjus karui, 1941 m. jų šeima išvyko į Vokietiją. Gyveno Noimiunsteryje. Ten gyvena jos dukra ir sūnus.
.
Detaliau : http://kuosenai-kupa.blogspot.com/2008/08/kuosnietis-petras-purnas.html

2008-12-24

SVEIKINIMAS

.
Mieli kuosėniečiai, jų vaikai ir vaikaičiai,
sveikinu su šv. Kalėdom, linkiu laimingų
Naujųjų Metų.


Albinas Č.