2010-08-11

KUOSĖNŲ KAPINAITĖS

.

Ant kryžiaus pagrindo užrašyta:
LAISVĖS MEDIS
RETKARČIAIS
PALAISTOMAS
PATRIOTŲ KRAUJU

Kuosėnų kapinaitėse palaidoti:
Pradedant 1945 metais
AtA Aleksas Ridikas (1923-1945.01) ....
AtA Vytautas Ridikas (1926-1945.01) .....
AtA Leonas Jankevičius (1921-1945.01) ....
AtA Jurgis Matikonis (....-1961) (kriaučius)..

AtA Viktoras Kavoliūnas (1877-1950), vėliau palaikai perkelti į Kauno Petrašiūnų kapines (žiūr. šios svetainės 2008.10.20 d. straipsnį" Kuosėnų pradžios mokyklos mokytojai)...
AtA Jegor (pavardė nežinoma) apie 50-51 metus, pravoslavų tikėjimo, jo žmona apie 30 metų ir penki jų vaikai. Jie buvo kilę iš Oriolo srities. Jegoras bijojo sovietų valdžios, nes vokietmečiu buvo paskirtas kokio tai Oriolo srities kaimo seniūnu. Gyveno Madeikių žemės žeminėje. Visa šeima žuvo nuo į žeminę įmestos granatos. Palaidoti dviejuose karstuose. Juos laidojo Kuosėnų kaimo žmonės, kurių gyvųjų tarpe jau nėra.


Justas Čiurlys su mama Siga Čiurliene


1 komentaras:

alba rašė...

Iš Kupiškio raj. kapinių sąrašo

19. Kuosėnų k. senosios kapinės,
Kuosėnų k., Kupiškio sen., Kupiškio r.
sav.
Valstybės saugoma
2005-04-29 Nr. ĮV-190
0,08 neįregistruotas 4750 Kupiškio rajono savivaldybės administracija