2010-09-01

Palydėjome Julių Jonušį ...

.
2010 rugpjūčio 31 į paskutinę kelionę, Kairėnų kapines, palydėjome kupiškėną, kuosėnietį Julių. Julius Jonušys gimė 1931 m. lapkričio 7 d. Kupiškio r. Pyragių kaime. Mokėsi Kuosėnų pradžios mokykloje, Kupiškio vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1950 m.Labai gerai besimokydamas Kupiškio vidurinėje Julius dalyvavo literatų būrelio veikloje.
Tais pačiais metais Julius įstojo į Vilniaus valstybinio universiteto Filologijos fakultetą, lituanistikos specialybę.Besimokydamas universitete šoko Valstybiniame dainų ir šokių ansamblyje. Jis šoko ir Universiteto dainų ir šokių ansamblyje.
Mokydamasis pasiilgdavo tėviškės ir visuomet į ją sugrįždavo atostogauti.
1955 m. baigęs Universitetą Julius buvo paskirtas dirbti į
Kėdainių rajoną, čia jis paskiriamas Slikų vidurinės mokyklos direktoriumi. Po metų pradėjo dirbti Kupiškio raj. Švietimo skyriaus inspektoriumi ir taip pat Kupiškio vidurinės mokyklos mokytoju.
1964 m. persikėlė į Druskininkus. Dirbo švietimo skyriaus vedėju. Nuo 1969 m. Druskininkų Vykdomojo
komiteto sekretoriumi.
1974 m. Julius persikelia į Vilnių ir dirbo Aukščiausioje taryboje vyr. referentu ir skyriaus
vedėjo pavaduotoju. Jis buvo išrinktas Aukščiausios tarybos darbuotojų profsąjungos komiteto pirmininku.
Paskelbus Lietuvos
nepriklausomybę dirbo Seime deputatų padėjėju. Redagavo ruošiamus dokumentus, nutarimus.
2001 m. Julius išėjo į pensiją. Apdovanotas Sausio 13-osios
atminimo medaliu.


Mes kupiškėnai, kuosėniečiai liūdime kartu su žmona Irena, sūnumi Laimantu ir sesutėmis Aldona ir Vanda.

Komentarų nėra: