2011-05-12

REGINOS SABALIAUSKIENĖS JUBILIEJUS

.
Regina Dundulytė – Sabaliauskienė gimė 1931 m. gegužės 13 d. Kuosėnų kaime, Kupiškio raj., ūkininko Antano Dundulio ir Onos Pėžaitės – Dundulienės šeimoje. Regina turi vyresnę seserį Feliciją Balčiūnienę, irgi kupiškėnų klubo narę.


1938 – 1942 m. Regina mokėsi Kuosėnų pr. mokykloje pas mokytoją Petronėlę Mažeikaitę – Zulonienę.1942 – 1950 m. mokosi Kupiškio vidurinėje mokykloje. Ją baigusi - studijavo Šiaulių pedagoginiame institute. Vėliau įstojo į Vilniaus pedagoginį institutą, kurį baigė 1957 m. ir įgijo lietuvių kalbos ir literatūros pedagogo specialybę.Pirmoji Reginos darbovietė buvo Žemaitijoje, Tytuvėnuose. Tytuvėnų vidurinėje mokykloje, ji žemaičiukus mokė lietuvių kalbos, ėjo direktoriaus pavaduotojo pareigas. Po 5 m., jauna mokytoja persikelė arčiau tėviškės, į Kupiškį. Čia ji dirbo mokytoja, švietimo skyriaus inspektore, vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja.Nuo 1961 m. Regina mokytojavo Vilniuje: sostinės 31 vidurinėje, vėliau 18 vidurinėje (dabar Antakalnio) mokyklose.Regina aktyvi choristė, dainuoja III amžiaus Universiteto (Čioboto) chore, Antakalnio chore „Bočiai“. Ankstėliau dainavo Vilniaus mokytojų namų chore, kuriame turėjo atsakingas seniūnės pareigas.Reginos vyras Vytautas Sabaliauskas – poligrafininkas. Kartu su Regina dalyvauja Vilniaus kupiškėnų klubo veikloje. Chorai, kartu su Regina , pagelbėja Vilniaus kupiškėnų klubui savo pasirodymais.Sūnus Valdas Sabaliauskas – verslininkas. Sabaliauskai turi du vaikaičius: dvyliktoką Žilviną ir penkiolikmetę Eriką, kurie savo apsilankymu dažnai pradžiugina senelius.Kuosėniečiai sveikina Reginą su garbingu jubiliejumi linki visokeriopos sėmės, sveikatos ir laimės.
NUOTRAUKOSE: Regina su vyru Vytautu Vilniaus kupiškėnų sueigose ir visam gražume dainuoja "Bočių" chore. Apačioje kairėje kuosėniečiai Vilniaus kupiškėnų klubo nariai. I eilė iš dešinės Regina Sabaliauskienė-Dundulytė, Aldona Adamonienė-Jonušytė, Albinas Čiurlys, antroje eilėje iš dešinės Romualdas Gudas, Janina Grigaitė..

Komentarų nėra: