2016-09-04

ŪKININKAS JONAS PAKALNIS IR JO TOPOLIO PARKAS

.


Jono Pakalnio ūkis Kupiškio rajone pagal deklaruojamą žemės plotą yra vienas didžiausių – apie 1000 ha, dukros Jurgitos Pakalnytės valdos – virš 60 ha. Ūkis pradėtas kurti prieš 18 metų.  2001-aisiais Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos surengtame konkurse Metų ūkis" J. Pakalnio ūkiui buvo pripažinta pirmoji vieta.  Tradiciniame  konkurse ūkis apdovanotas dar daug kartų, tačiau ūkininkas nelinkęs sureikšminti konkursų ir užimamų vietų:  „Svarbiausia darbą nudirbti, o tik tada dalyvauti konkursuose." Kilęs J. Pakalnis iš Širvintų rajono, Bagaslaviškio parapijos. Tėvai, paprasti valstiečiai, turėjo šiek tiek žemės. Jonas jau 34 metai kaip gyvena ir dirba Kupiškio rajone: vadovavo Sakalo" kolūkiui, tačiau, kai kolchozai griuvo  ir nebeliko darbo,  teko laikinai apleisti žemės ūkį.  Pradėjo tada savo verslą Jonas visiškai ne pagal profesiją - ėmėsi gaminti laidus ir kabelius. Bet trauka žemei buvo didesnė - visus uždirbtus pinigus jis investavo į ūkį: pirko techniką, tvarkė  pastatus, įrengė sandėlius, išsinuomojo žemės. Prieš aštuoniolika metų pradėjęs nuo 100 ha, ūkininkas svajojo sukurti stiprų 1 000 ha ūkį.  Ir štai jau dešimtmetis, kaip tikslas pasiektas - šiandien žemdirbys kartu su dukra Jurgita valdo  virš 1000 ha, iš kurių 300 ha - nuosava žemė, o kita dalis nuomojama. Pagrindinė kryptis - augalininkystė,  bet ūkis turi ir sėklininkystės ūkio statusą. Į nuomojamos žemes plotus įeina ir Kuosėnų kaimo buvusių ūkininkų : A. Ridiko, J. Stančiko, P. Čiurlio, A. Žilio , V. Kavoliūno laukai

Turiu paminėti , kad ūkyje yra Topolio parkas – tai maždaug 3 ha ploto parkas, esantis Topolio viensėdyje, puoselėjamas ūkininko Jono Pakalnio  ir jo dukros Jurgitos iniciatyva. Parką puošia du tvenkiniai, juos jungiantį upelį padedantys kirsti tilteliai, puikiai ir išmaniai  įrengti trys takai ir liepų alėja, vedanti iki pavėsinės. Šiuo metu parkas dar nėra visiškai užbaigtas, tačiau  šeimininkas maloniai kviečia apsilankyti jame jau  dabar!
(Pagal internete skelbtą medžiagą)

Peržvelkite keletą šio parko nuotraukų:
 


"Topolio parkas", aut. Rimantas Zinkevičius (Skapiškio sen., Kupiškio raj.)

Suoleliai prie takų

Obeliskas - dovana J. Pakalniui jo 75-mečio proga. Aut. Renata Montvilienė (parko proj. autorė)

Arkadas naujajame take. Proj. Renata Montvilienė.

Agronomų ąžuolas. 2016 m

Pavėsinė šalia "Liepų alėjos"tako, einant prie "Metų laikų" skulptūros

Puiki skulptūra "Metų laikai" Aut. Rimantas Zinkevičius.

Autoriaus eilės apie žemelę, derlių, metų laikus


Rožynas "Topolio parke"


Tiltelis tarp tvenkinių


Tvenkiniai įžuvinti, čia plaukioja amūrai, plačiakakčiai ......

2 komentarai:

Unknown rašė...

Buvau parke, nuostabiai sutvarkytas, labai gražu.

alba rašė...

2010-08-11
KUOSĖNŲ KAPINAITĖS
.

Ant kryžiaus pagrindo užrašyta:

LAISVĖS MEDIS
RETKARČIAIS
PALAISTOMAS
PATRIOTŲ KRAUJU

Kuosėnų kapinaitėse palaidoti:
Pradedant 1945 metais
AtA Aleksas Ridikas (1923-1945.01) ....
AtA Vytautas Ridikas (1926-1945.01) .....
AtA Leonas Jankevičius (1921-1945.01) ....
AtA Jurgis Matikonis (....-1961) (kriaučius)..
AtA Viktoras Kavoliūnas (1877-1950), vėliau palaikai perkelti į Kauno Petrašiūnų kapines (žiūr. šios svetainės 2008.10.20 d. straipsnį" Kuosėnų pradžios mokyklos mokytojai)...
AtA Jegor (pavardė nežinoma) apie 50-51 metus, pravoslavų tikėjimo, jo žmona apie 30 metų ir penki jų vaikai. Jie buvo kilę iš Oriolo srities. Jegoras bijojo sovietų valdžios, nes vokietmečiu buvo paskirtas kokio tai Oriolo srities kaimo seniūnu. Gyveno Madeikių žemės žeminėje. Visa šeima žuvo nuo į žeminę įmestos granatos. Palaidoti dviejuose karstuose. Juos laidojo Kuosėnų kaimo žmonės, kurių gyvųjų tarpe jau nėra.Justas Čiurlys su mama Siga Čiurliene