2023-06-27

ATSISVEIKINOME SU NINA GILDUTIENE

 .

                                            Nina G. su dukra Irena ir anūkėlėmis Laura ir Lina


Eidama 88-tuosius gyvenimo metus mirė NINA GILDUTIENĖ. 

Nina gyveno Naivių kaime prie geležinkelio pervažos skiriančios Kuosėnų ir Naivių kaimus. Nina kartu su vyru Vladu Gildučiu turėjo tris dukras - Jekateriną, Ireną, Rožę, sūnų Vladą ir13 anūkų.


Miela Mama,iki skausmo brangi atminimų ugnelė,
Kuria šildei mane nuo vaikystės.
Atėjau iš Tavęs,aš per skausmą didžiulį,
Tu šviesele manos kūdikystės.
Tavo rankom myluota vis augau,
Mokei žengti po vieną žingsnelį.
Tu išmokei Mamyt mane tarti tą,
brangiausią,trumputį žodelį.
Metai ėjo,augau,stiebiausi aš,
Vis mažiau laiko buvo man prieit prie Tavęs.
Į mokyklą lydėjai,ašaras mano šluostei,
Tik Tu,mano mieloji,taip mokėdavai guosti.
Bėgo,sukosi metai,o kartu su jais aš,
Man Mamyte reikėjo visą laiką Tavęs.
Tiktai Tu mano miela,aš menu,kaip sakei,
Savo šeimą sukurti,juk privalo vaikai.
Išlydėjai Mamyte jau suaugusią mane,
Nosinėlę gniaužei Tu savajam delne.
Laimės man palinkėjai,peržegnojus mane.
Ir vis mokei kaip elgtis man savajam lizde.
Išskridau,tartum paukštis iš gimtųjų namų,
Bet Tave aš Mamyte,visą laiką menu.
Aš labai panaši į Tave juk Mamyte,
Kaip man miela save ,Tavyje pamatyti.
Aš dėkinga Dievuliui,kad Tave dar turiu,
Prie Tavęs prisiglausti kada noriu galiu.
Padėkot miela Mama,daug už ką dar turiu,
Todėl tūkstančius kartų,aš Tau Ačiū tariu.
Tik prašau mano miela,dar pabūki prašau,
Kol širdis Tavo plaka ,man gyventi ramiau.
Pasiilgusi Mama Tavo rankų švelnių,
Aš ateisiu Mamyte,tėviškės takeliu.
Išsiilgusios akys į mane vis žiūrės,
Prisiglausiu brangioji,aš prie Tavo širdies.
Daug dar žodžių Mamyte noriu Tau išsakyti,
Bet atleisk,miela mano,iš akių ima lyti...
Noriu glostyt brangioji, Tau švelniausias rankas,
Ir galvoju Mamyte,be Tavęs būčiau kas?...


I.Gildutytė-Navikienė

Komentarų nėra: