2008-08-26

Kuosėniečiai mokosi

Mokytoja Genovaitė Laužikienė (pirma iš kairės) su Kuosėnų pradžios mokyklos ir Čivonių aštuonmetės mokyklos mokiniai, mokytojai ir jų tėvai Vilniuje, 1970 m. Kuosėnų pradžios mokyklos mokytoja Petronėlė Mažeikaitė- Zulonienė. Mokytojas Viktoras Kavoliūnas su Kuosėnų pradžios mokyklos mokiniais, 1947 m. Nuotraukoje: Kuosėniečiai, kupiškėno dailininko Kazio Šimonio jubiliejaus minėjimo vakare. Iš kairės Romualdas Gudas, Vanda Jonušytė - Lubenskienė,Vanda Žilytė - Šimonienė, Aldona Jonušytė - Adamonienė, Liucijus Šimonis, Albinas Čiurlys. 2008 m. Kuosėnų kaimo valstiečiai stengėsi išmokslinti savo vaikus, tikėdamiesi geresnio gyvenimo jiems. Daugelis kuosėniečių baigė aukštuosius ar specialiuosius mokslus dirbo ir dirba įvairiuose Lietuvos vietovėse ir miestuose. Štai jie : Bukauskas Valdas. Baigė Kauno Žemės ūkio akademiją. Agronomas. Gyvena ir dirba Radviliškyje. Čiurlys Albinas. Baigė Kauno Politechnikos Institutą. Inžinierius – statybininkas. Dirbo Panevėžyje ir Vilniuje. Nusipelnęs statybininkas. Gyvena Vilniuje. Čiurlytė Bronė. Baigė Vilniaus finansų – kredito technikumą. Buhalterė. Dirbo ir gyvena Panevėžyje. Dirdaitė Sabina – Pakštienė. Mokėsi Lietuvos žemės ūkio akademijoj. Ekonomistė. Dirbo Panevėžyje. Palaidota Panevėžyje. Dundulytė Regina – Sabaliauskienė. Baigė Vilniaus pedagoginį instututą. Pedagogė. Dirbo Tytuvėnuose, Kupiškyje, Vilniuje. Gyvena Vilniuje. Dundulis Vilius. Baigė Kauno kuno kultūros institutą. Pedagogas. Dirbo Šiauliuose, Klaipėdoje. Gyvena Klaipėdoje. Dundulytė Danutė – Mickūnienė.Baigė Melioracijos technikumą. Palaidota Raseiniuose. Dundulis Antanas. Baigė Vilniaus pedagoginį institutą. Pedagogas. Dirbo ir gyvena Šiauliuose. Dundulis Romualdas. Baigė Kauno palitechnikos institutą. Mašinų gamybos specialistas. Gyvena ir dirba Kaune. Technikos mokslų daktaras, docentas. Dundulis Gintautas. Baigė Kauno palitechnikos institutą. Mašinų gamybos specialistas. Gyvena ir dirba Kaune. Dundulytė Jolita - Jurgelionienė. Baigė maisto pramonės technikumą. Dirba ir gyvena Utenoje. Grigaitė Janina. Baigė Vilniaus universitetą. Ekonomistė. Dirbo ir gyvena Vilniuje. Gudas Romualdas. Baigė Vilniaus valstybinę konservatoriją. Aktorius, kino režisierius. Gyvena Vilniuje. Gudaitė Aldona. Baigė Kauno Žemės ūkio akademiją. Agronomė. Dirbo ir gyvena Joniškyje. Nusipelniusi agronomė. Gudaitė Laima. Baigė Vilniaus valstybinį univrersitetą. Pedagogė. Dirbo Kupiškio Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazijoje. Direktorė. Gyvena Vilniuje. Jokubka Gintautas. Baigė Kauno politechnikos institutą. Mašinų gamybos specialistas. Dirba ir gyvena Kaune. Jokubka Regimantas. Baigė Kauno politechnikos institutą. Programuotojas. Dirba ir gyvena Kaune. Jonušys Julius. Baigė Vilniaus Valstybinį Universitetą. Pedagogas. Dirbo Kedainių r., Kupiškyje, Druskininkuose, Vilniuje AT ir Seime. Gyvena Vilniuje. Nusipelnęs švietimo darbuotojas. Jonušytė Aldona – Adamonienė. Baigė Vilniaus Valstybinį Universitetą. Bibliotekininkystę. Dirbo Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje. Gyvena Vilniuje. Jonušytė Vanda – Lubianskienė. Baigė Lietuvos Veterinarijos akademiją. Gamtos mokslų daktarė. Dirba Ekologijos institute. Gyvena Vilniuje. Jonušytė Gražina – Mockevičienė. Baigė Kauno politechnikos institutą. Inžinierė Dirbo Kaune. Palaidota Kaune. Jurgelionytė Vita – Aižinienė. Baigė Kauno aukštesniąją maisto pramonės technologijos mokyklą. Technologė. Dirba Kupiškyje, banke Nord LB. Gyvena Kuosėnuose. Purėnas Petras. Baigė DLK Vytauto Aukštųjų karininkų kursus. 1919 m. savanoris. Lietuvos kariuomenės mojoras. Dirbo Kaune, Kedainiuose, Linkaičiuose ir Kuosėnuose. Palaidotas Kupiškyje. Purėnaitė Gražina – Beinartienė. Baigė Vilniaus Valstybinį Universitetą. Pedagogė. Gyvena Panevėžyje. Purėnaitė Violeta – Dubrindienė. Baigė Panevėžio medicinos mokyklą. Gyvena Panevėžyje. Kavoliūnas Kęstutis. Baigė žemės ūkio akademija. Melioratorius. Dirbo Kaune ir Kuboje. Palaidotas Kaune. Kavoliūnaitė Albina – Matulienė. Baigė Vilniaus valstybinį universitetą. Medikė. Dirbo Anykščiuose ir Vilniuje. Gyvena Vilniuje. Kavoliūnaitė Birutė. Baigė Vilniaus valstybinį universitetą. Pedagogė, biologė. Dirbo Kretingoje ir Kaune. Palaidota Kaune. Stančikaitė Palma. Buhaltėrė, tautodailininkė, kraštotyrinkė. Knygų autorė. Dirbo Šiauliuose. Gyveno ir palaidota Kupiškyje. Stukaitė Stefa. Baigė Kauno žemės ūkio akademiją. Agronomė. Dirbo Kupiškyje. Stukas Vladas. Baigė Kauno politechnikos institutą. Nusipelnęs inžinierius. Dirbo ir gyvena Kaune. Ilgametis Kauno hidroelektrinės direktorius. Stukas Gintaras. Baigė Kauno politechnikos institutą. Programuotojas. Dirba ir gyvena Kaune. Stukaitė Laima – Matušovičienė. Baigė Vilniaus valstybinį universitetą. Filologė. Gyvena ir dirba Utenoje. Žilys Kęstutis. Baigė Kauno politechnikos institutą. Inžinierius mechanikas. Dirba ir gyvena Vilniuje. Žilys Gaudentas. Baigė Kauno technnikos universitetą. Inžinierius – statybininkas. Dirba ir gyvena Kaune. Žilytė Vanda – Šimonienė. Baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą. Pedagogė. Dirba Kupiškio Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazijoje. Direktorės pavaduotoja. Gyvena Kupiškyje. Žilytė Danutė – Deveikienė. Baigė Vilniaus valstybinį universitetą. Ekonomistė. Dirba ir gyvena Panevėžyje. 2004 m.

Komentarų nėra: