2008-10-07

Kuosėnų pradžios mokykla

Mieli kuosėniečiai, jų vaikai ir vaikaičiai. Kviečiu padėti užpildyti Kuosėnų pradžios mokyklos istorijos puslapius. Ieškome mokytojų Julijos Jėckaitės- Kavoliūnienės, Domicelės Gudaitės- Jokūbonienės, Aleksandro Šukio (1927-28 mokslo m.), Petronėlės Mažeikaitės - Zulonienės, Viktoro Kavoliūno, Domicelės Puodžiūnaitės-Puzinienės, Emilijos Stankaitienės, Genovaitės Laužikienės foto nuotraukų, su mokinukais ir be jų. Ieškome pastatų, kuriuose buvo mokykla, fotografijų. Dėkoju Romualdui Dunduliui, kuris pirmas atsiliepė ir atsiuntė Dundulių namo, kuriame buvo mokykla nuotraukas. Mielai lauksiu prisiminimų raštu arba email'u. Mano adresas Architektų g.55-9, Vilnius, tel. 8-5-2457428 arba 8-683-28935
....Dėkoju Aldonai Jonušytei-Adamonienei, Laimai Stankaitytei-Laužikienei, Janinai Grigaitei, Vandai Žilytei - Šimonienei, Eglei Jokūbonytei, Daliai Matulytei, Romualdui Gudui, Liucijai Kavoliūnienei už nuotraukas ar kitą medžiagą. Padėka Algirdui Šukiui už fotografijas ir išsamią tekstinę medžiagą.
Pagarbiai
Albinas Čiurlys

Antano Dirdos namuose Kuosėnų pradžios mokykla veikė nuo 1948 m. iki jos uždarymo 1970 m. Nuotraukoje prieš mokyklos pastatą mokytoja Emilija Stankaitienė su dukra studente Laima apie 1956 metus.
.
.
Kuosėnietė Emilija Žilytė, mokyklos patalpų ir ūkio prižiūrėtoja. Mokiniai ją vadindavo - Amiliuta.
.


Nuotraukoje dešinėje Napalio Jonušio namas, kuriame nuo
1932 m. iki 1948 m. veikė Kuosėnų pradžios mokykla.
Antroji nuotrauka su kryžiumi prie pastato
fotografuota 2008 m. R.Gudo.
Šalia namo, kuriame buvo mokykla stovi
kryžius. O jo istorija tokia. Napalys Jonušis
buvo mobilizuotas į carinės Rusijos armiją.
Išeidamas pažadėjo, jei iš karo į tėviškę sugrįš gyvas ir sveikas - pastatys kryžių. Savo pažadą Napalys įvykdė. Kryžių pastatė. Laikas padarė savo juodą darbą. Metalinė gražaus kryžiaus dalis buvo išsinėrusi iš granitinės dalies. Nuo čia prasidėjo graži kryžiaus atstatymo istorija. Aktorius Romualdas Gudas dažnas Kuosėnų lankytojas, o gal ir būsimas gyventojas nutarė, kad reik aptvarkyti namo prieigas, kuriame buvo mokykla, kur mokėsi daug aplinkinių kaimų vaikučių ir jis pats. Buvo praretinti išsikeroję alyvų krūmai. Romualdo paprašytas, Vytukas Vėžys metalinę kryžiaus dalį padėjo į saugią vietą, kad metalo pirkliai jos "nenupirktų". Vėliau vilnietė Aldona Bugailiškytė kilusi iš Naivių pasamdė meistrą iš Naivių, kurie abi kryžiaus dalis sujungė. Aldonos iniciatyva kryžius buvo atšventintas. Gerų žmonių geri darbai vėl grąžino kryžių naujam gyvenimui. Jis mums vėl primena kryžiaus fundatorių Napalį Jonušį, Kuosėnų pradžios mokyklą, buvusius jos mokinukus, dabar išsibarščiusius po visą Lietuvą.

.Nuotraukose: Juozo Dundulio namas,
kuriame apie 8 metus veikė Kuosėnų
pradžios mokykla.Viena nuotrauka
1950, antra 2004 metų.
.
.
Kuosėnų pradžios mokykla įsteigta 1919 metais.
Pradžioje ji įsikūrė ūkininko Aleksandro Dravidžiaus namuose. Jam išsikėlus į vienkiemį, nuo 1924 m. ji buvo perkelta į Juozo Dundulio seklyčią.
O nuo 1932 m. buvo perkelta į Napalio Jonušio namus.
Nuo 1948 m. iki 1970 m. mokykla veikė Antano Dirdos namuose. 1970 m.nebelikus mokinių Kuosėnų pradžios mokykla buvo uždaryta.

Komentarų nėra: