2011-03-21

ATSISVEIKINOME SU VYTAUTU STASEVIČIUMI
Su gėlėmis Vytauto bendrakursis, energetikas, alpinistas Vilius Šaduikis
Po sunkios ligos, 2011 m. kovo 18 d. mirė inžinierius mechanikas, kupiškėnas Vytautas Antanas Stasevičius. Į amžino poilsio vietą Vytautą palydėjo klasės ir kurso draugai, kraštiečiai, tremties draugai, Vilniaus kupiškėnai, buvę bendradarbiai ir gausi giminė iš visos Lietuvos. Velionis Vytautas palaidotas Vilniaus Sudervės kapinėse.

2011 m.AtA Vytautą Stasevičių prisimenant   2012 m. kovasKairėje AtA Vytauto sesuo Danutė Tviskuvienė - Stasevičiūtė, trečioji iš kairės žmona Gražina Stasevičienė

2011 m.

2012 m.

Komentarų nėra: