2011-03-14

VYTAUTAS STASEVIČIUS

.

Vytautas Antanas Stasevičius gimė 1933 m.sausio 2 d., Naivių k. Anėlės Kručaitės ir Kazimiero Stasevičiaus šeimoje.

1940 – 1944 metais mokėsi Kuosėnų pradžios mokykloje.

1944 - 1951 metais Kupiškio vidurinėje mokykloje. Vytautas buvo puikus mokinys. Keliskart buvo mokyklos ir rajono šachmatų ir šaškių čempionu. Buvo įdomu, kai rajono čempionų diplomus atsiimdavo Vytautas ir jo sesuo Danutė. Vytautas žaidė vidurinės mokyklos krepšinio rinktinėje.

Vidurinė mokyklą baigė penketais, bet gavo vieną ketvertą iš Konstitucijos, kaip nepilnai susipratęs pilietis, nes nestojo į komjaunimą. Tai jam kainavo aukso medalį.

1951 m. Vytautas įstoja į Kauno Politechnikos instituto mechanikos fakultetą. 1952 m. sausio 22 d. dar neišlaikius vieno sesijos egzamino prisistato enkavedistai ir praneša, kad jis tremiamas į Sibirą. Šeima į Sibirą buvo ištremta 1951 m. rudenį. Tremtyje, Tomsko srityje, išbuvo iki 1957 m. pavasario. Ten Vytautas dirbo miško ruošimo darbuose, darbavosi kelių meistru tiesdamas sibirietiškus kelius. Sovietų valdžia lyg atsiprašydama visą Stasevičių šeimą reabilitavo ir leido grįžti į savo namus.

1962 m. Vytautas baigia KPI mechanikos fakultetą ir paskiriamas dirbti į Statybos ministerijos Prammontažo tresto Statybos montavimo valdybą Nr. 2. Valdyba buvo specializuota katilinių statybai. Vytas joje 5 metus išdirbo darbų vykdytoju, vadovaudamas energetinių objektų statyboms Lietuvoje.

Nuo 1967 m. Vytautas tampa SMV-2 gamybos planavimo viršininku.

1961 m. Vytas vedė provizorę Gražiną Silvestravičiūtę. Įdomi buvo jų pažinties istorija. Susipažino jie pasirodo Kazachstane, kai KPI ir Kauno medicinos instituto studentai talkininkavo nuimant kviečių derlių pas brolius kazachus. Ten Vytas dirbo kombainininko padėjėju. Už darbą buvo sumokėta kviečiais. Pusė tonos kviečių traukiniu atbildėjo į Skapiškio geležinkelio stotį.

Vytas ir Gražina turi 2 sūnus: Sigitą ir Rimantą. Abu fizikai, mokslus baigė Vilniaus universitete.

Stasevičių šeima džiaugiasi 4 vaikaičiais: Sigito Ignu, Vilte ir Roku, o Rimanto Eimantu iš jaunų dienų tapusiu aktoriumi.

Vytas visų sporto šakų žinovas, nepraleidžiantys nė vienų varžybų rodomų televizijoje. Įdomu ir tai, kad jie su sesute Danute gyvenančia Naiviuose pareiškia užuojautą vienas kitam, kai pralaimi jų mylimos komandos, mat Danutė serga už Kauno „Žalgirį, o brolelis Vytautas – už „Lietuvos rytą“.

Komentarų nėra: